Teknisk isolering
har vi!     kan vi!

Bild:Lasse Risberg
-->

Isoleringsmaterial

Temperaturområde

Produkter

- 273oC + 80oC

Blandat

- 40oC + 108o C        (At 175oC)

Eurobatex

Teknisk Isolering + 3oC + 700oC

Isover

Byggisolering

Blandat

upp till + 3000oC

Isover

Ytbeklädnad Klass l & 2.

Danmat PWC

Danmat

 

 

Rörupphängning

Distansrörskålar