Tillverkas efter beställning, spontade eller ospontat.