Miljö


På Risbergs Isolering arbetar vi för att minimera skadliga miljöeffekter, bl.a.genom att vi;

prioriterar produkter som vid tillverkning tar hänsyn till miljön

prioriterar produkter med återvinningsbara förpackningar

hushålla med energin

ser till att vi är uppdaterade vad gäller miljölagstiftningen

genom att saluföra produkter som genom sin funktion minimerar negativ miljöpåverkan

Vår målsättning är att bibehålla utrymme för naturens kretslopp och mångfald.
 

NCCs Avvecklingslista
för kemiska ämnen.

 

Isover  Säkerhetsdatablad

 

PWC   Borch Miljödeklaration

Kemikalieinspektionen