BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER
    utvändigt       invändigt
     
Brandklass Kanaltyp Värmenätmatta Brandnätmatta Skiva   Cleantec 8379
    8232 8252 837(1)  (5)   (Cleantec 6339)
    8237 8257 838(1)  (5)    
             
EI 15 Cirkulär 70 mm 30 mm      
  Rektangulär 100 mm 40 mm 30 mm   30 mm     ( 100mm )
             
EI 30 Cirkulär 110 mm  50 mm      
  Rektangulär 140 mm 70 mm  60 mm   70 mm
             
EI 60 Cirkulär - 100 mm      
  Rektangulär - 140 mm 120 mm   120 mm
Cleantec är provad av Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinstitut som
brandisolering av ventilationskanaler.
Cleantec stenull uppfyller kraven för
brandklass EI 15 - EI 60.För brandklass
EI 15 kan även Cleantec glasull an-
vändas.För att uppfylla kraven skall
Cleantec monteras enligt Gullfibers typ-
godkända och patentsökta metod.