Ø Rörets ytterdiameter
mm Serie 40 Serie 41 Serie 42 Serie 43 Serie 44 Serie 45 Serie 46 Serie 47 Serie 48 Serie 49
Ø < 20 20 20 40 40 60 60 80 100
(20)-50 20 40 40 60 60 80 100 120 160 180
(50)-100 40 40 60 60 80 100 120 160 180 220
(100)-200 40 60 60 80 100 120 160 180 220 240
(200)-350 60 60 80 100 120 160 180 220 240 280
(350)-550 60 80 100 120 160 180 220 240 280 320
(550)-850 80 100 120 160 180 220 240 280 320 360
mm Serie 30 Serie 31 Serie 32 Serie 33 Serie 34 Serie 35 Serie 36 Serie 37 Serie 38 Serie 39
Ø< 20 20 20 30 40 50 60 80 100
(20)-50 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180
(50)-100 30 40 50 60 80 100 120 150 180 210
(100)-200 40 50 60 80 100 120 150 180 210 240
(200)-350 50 60 80 100 120 150 180 210 240 280
(350)-550 60 80 100 120 150 180 210 240 280 320
(550)-850 80 100 120 150 180 210 240 280 320 360
Textruta: Utrymme
För att isoleringen på rör och kanaler skall kunna monteras måste det finnas tillräckligt med utrymme 
 till väggar och tak. Utrymme behövs också för att 
man skall kunna laga eller byta en ledning.Redan på konstruktionsstadiet måste man ta hänsyn till isoler-tjocklekarna så att utrymmet blir tillräckligt.Figurerna visar rekommenderat utrymmesbehov vid några isolerutförande.Rekommendationerna har tagits fram av VVS-branschens arbetsmiljökommite´.
Rör Ø 20-500 mm   =50mm mellan isolerade rör
Rör Ø >-500 mm   =100mm mellan isolerade rör
Textruta: Räkna fram cc mellan rören,

Rördimension  Ø 60 mm serie 34      (värme)             
                      Ø 42 mm serie 30      (kallvatten)   

ccmåttet =  60+80+50+42+20=252 mm= ccmått mellan rör